Ajankohtaista

Kipinä kirjastotyöstä syttyi väitöskirjatyön ohella

Yhä useammin myös humanistit työskentelevät monilla eri aloilla uransa aikana. Rohkeus ja avoimuus erilaisille mahdollisuuksille on vienyt Salla Palmi-Feliniä eteenpäin työelämässä.

Lue lisää

Humanistien osaamisen ja työllistymisen mahdollisuuksien tuntija

Työllistymisen kannalta humanistien vahvuus on, että heillä on monipuolista osaamista ja valmiuksia monenlaisiin tehtäviin ja ammatteihin. Jokaisella humanistilla on omanlaisensa urapolku.

Lue lisää

Humanisti on tulevaisuuden tekijä

Tulevaisuudessa onkin kasvava kysyntä laaja-alaisesti sivistyneille ihmisille, jotka kykenevät hahmottamaan kompleksisia kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen kasvavan kohinan keskeltä.

Lue lisää

Historian ymmärrys on kansalaistaito

On tärkeää ymmärtää historiaa ja sen erilaisia tulkintoja, sekä niiden vaikutusta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin, ilmiöihin ja tapahtumiin.

Lue lisää

Olen ekonomi – vai olenko?

Humanisti ja ekonomi työskentelevät usein aivan samoissa tehtävissä tai samoissa työpaikoissa, rinnakkain, toisiaan hienosti täydentäen.

Lue lisää

Humanistista diplomi-insinööriksi ei ole oikeasti niin pitkä matka

Olemme kaikki vain ihmisiä, jotka ovat kiinnostustensa, lahjakkuuksiensa, ehkä ympäristönsä kannustuksesta tai painostuksesta sekä sattuman kautta päätyneet opiskelemaan jotain ja valmistuneet kyseiseltä alalta.

Lue lisää

Humanistin ja humanistin kaverin yhteistyö paremman virtuaalimaailman eteen

Humanistisista tieteistä puhutaan ikään kuin ne esiintyisivät irrallaan muusta maailmasta, vaikka työelämässä monet taustat tekevät työtä sulassa sovussa. Niin myös kaukaisessa galaksissa Helsinki XR Centerissä työskentelee kaksi Santeria, jotka ovat löytäneet toisistaan lähes symbioottisen tuen ja turvan XR-maailman pioneereina.

Lue lisää
Olen humanisti

Humanistin näkökulma: kun maskista tulee merkki

Viime keväänä, koronakeväänä, ihminen saattoi taas löytää itsensä ihmettelemästä julkista keskustelua. Tällä kertaa siihen ei johtanut vihapuhe vaan keskustelu, joka koski hengityssuojaimia, maskeja. Mediajutuissa ja somekeskusteluissa aihetta käsiteltiin kevään mittaan usein suppeasti vain maskin pitäjän näkökulmasta ja siitä, estääkö suoja käyttäjänsä tartuntaa vai ei. Puhuttiin hyödystä, mutta hyödyn ulottuvuuksia ei juuri pohdittu.

Lue lisää

Lisää ratkaisuja humanistien verkostoitumisen vahvistamiseksi

Voimme jokainen arjessamme miettiä, miten puhumme omasta alastamme tai millaista kuvaa rakennamme humanisteista käyttämällämme retoriikalla, mutta sen lisäksi tarvitaan myös lisää ratkaisuja humanistien työelämäverkostoitumisen vahvistamiseksi.

Lue lisää
Olen humanisti

Humanistisesta koulutuksesta saa monipuoliset eväät työelämään

Humanistien osaaminen koostuu useasta palikasta. Sekä työnantajien että opiskelijoiden ja työntekijöidenkin on laajaa osaamista vaikea tunnistaa. Selvitysten ja raporttien sijaan olisikin aika tarttua toimeen, jotta humanistien tietotaito voitaisiin valjastaa täysmääräiseen käyttöön.

Lue lisää