Pidä humanististen arvojen lippua korkealla!

Anni Hurme, viestinnän konsultti (opintovapaalla)

Anni Hurme

Opintotausta: Itä-Suomen yliopisto, pääaine: kulttuurintutkimus (erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä), sivuaineet: kulttuuriantropologia, psykologia ja terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus

“Valmistuin Itä-Suomen yliopistosta alkuvuodesta 2017, jolloin aloitin myös harjoittelijana TaKu ry:ssa, jossa jatkoin koordinaattorin nimikkeellä saman vuoden lokakuun loppuun. Työtehtäviini kuului esimerkiksi humanistien työllisyyttä edistävän hankkeen suunnittelu (hanke on sittemmin startannut Itä-Suomen yliopistossa).

Milttonille hain alunperin harjoittelijaksi ja vaikka pääaineeni onkin mediakulttuuri ja viestintä, käytännön viestintäosaamista minulla ei valtavasti tuossa pisteessä ollut. Milttonilla kuitenkin nähtiin potentiaalini oppia nopeasti uusia asioita ja ymmärtää laajoja kokonaisuuksia.

Koen, että humanistisesta koulutuksestani on ollut aivan valtavasti hyötyä työelämässä - jo mainittu isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, tiedonhakutaidot ja kriittinen ajattelu on eduksi aina. Myöskin yhteiskunnan ja kulttuurien ymmärtäminen on valtavan suuri etu. Olen pystynyt hyödyntämään näitä niin sanottuja humanistia taitoja myös ”kovassa businessmaailmassa”, mutta kohdannut myös arvoristiriitoja.

Kannustaisinkin siis kaikkia humanisteja pohtimaan, mitä ja missä haluaa työskennellä sekä toisaalta pitämään humanististen arvojen ja ajatusmallien lippua korkealla ja ajamaan niitä myös liike-elämässä. Oma ambitioni on perustaa humanistinen ajatushautomo, joka voisi keskittyä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten ratkomiseen humanismin ja taiteen keinoin. Tätä päämäärää kohti menen nyt täydentämällä opintojani Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa maisteriopiskelijana. Koulutus yhdistää taiteellista ja tieteellisä ajattelua ja osaamista."

#olenhumanisti

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2020