2020

Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja

Humanistina oman urani tekijänä

Lue lisää

Pasi Hario, TKI-projektipäällikkö, luennoitsija tulevaisuusmuotoilussa

Historian ammattilaisten vahvuus on olla ”Jack of All Trades”

Lue lisää

Suvi Seikkula, Kieliasiantuntijat ry:n puheenjohtaja

Älä suunnittele liian pitkälle vaan luota polkuun, jota olet kulkemassa

Lue lisää

Juha Isotalo, väitöskirjatutkija, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn puheenjohtaja

Itseään ja osaamistaan kannattaa kehua ja se kannattaa avata monisanaisesti

Lue lisää

Susanna Sääskilahti, amanuenssi, Museoalan ammattiliitto MALn puheenjohtaja

Humanismi on asenne

Lue lisää

Essi Iivanainen, projektikoordinaattori

Asiantuntijuus ja lempeys eivät mitenkään sulje toisiaan pois

Lue lisää

Toni Honkala, monityöläinen

Arvosta monimuotoisuutta ja rohkeutta tarttua asioihin

Lue lisää

Niina Huhtala, account executive

Jopa teknologian myynnissä on lopulta kysymys ihmisistä

Lue lisää

Niina Autiomäki, suunnittelija

Elinikäinen oppiminen ja omien taitojen näkyväksi tekeminen tärkeintä.

Lue lisää

Susanna Nikko, viestintäpäällikkö

Humanistinen ala opettaa huomioimaan ihmiset organisaatioiden osana

Lue lisää