2020

Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja

Rohkeutta ja uteliaisuutta kaiken uuden edessä.

Lue lisää

Anne Teikari, musiikkitoimittaja ja freelance

Luota kiinnostukseesi ja seuraa sitä

Lue lisää

Sari-Kaarina Vähämäki, asiantuntija

Elämä on oppimista ja kokemuksia varten.

Lue lisää

Rami Kangas, yrittäjä ja taiteilija

Kaikesta opiskelusta on hyötyä, varsinkin sellaisesta, joka kestää aikaa

Lue lisää

Laura-Kristiina Moilanen, kulttuurituottaja

Humanismi on ihmisten ymmärtämistä

Lue lisää

Petteri Oksa, edunvalvontajohtaja

Ihmiset ja vuorovaikutus ovat tärkeitä

Lue lisää

Katariina Uusitupa, vastaava tuottaja / toiminnanjohtaja

Tartu rohkeasti uusiin haasteisiin.

Lue lisää

Jaana Hopeakoski, kulttuurituottaja

Humanistinen koulutus avannut ovia

Lue lisää

Inkeri Marttila, rakennusosaston asiantuntija

Vahvuutena syy-seuraussuhteiden huomaaminen

Lue lisää

Heli Syrjälä, projektitutkija

Rohkeasti unelmia kohti

Lue lisää