Humanisti asiakaskokemuksen keskiössä

Eeva Öörni, kielen ja viestinnän asiantuntija, tietokirjailija

Kuva: Suvi Roiko
Kuva: Suvi Roiko

Kieli on kiinnostanut minua niin kauan kuin pystyn muistamaan. Tuon kiinnostuksen ohjaamana päädyin opiskelemaan suomen kieltä, vaikka silloin en totta puhuakseni tiennyt, mitä työtä voisin valmistuttuani tehdä. Olen kuitenkin saanut työskennellä täysipäiväisesti kielen, tekstien ja viestinnän parissa melkein 20 vuotta. Tällä hetkellä tiivistän tuona aikana kertynyttä kokemusta ja näkemystä kirjaksi, joka ilmestyy tammikuussa 2024.Koen, että kaikesta yliopistossa oppimastani on ollut hyötyä, vaikka tuolloin asiat tuntuivat kovin teoreettisilta. Tekstityö on jatkuvaa pienten päätösten tekemistä. Noista päätöksistä tulee parempia, kun ne voi perustaa myös tieteen tuomaan ymmärrykseen.Viime vuosina yhteiskunta ja työelämä ovat muuttuneet siihen suuntaan, että ihmisen ymmärtäminen on entistä relevantimpaa. On oikeastaan hauskaa, että syy siihen on pitkälti teknologiassa. Palveluiden digitalisoitumisen myötä organisaatiot ovat kiinnostuneet esimerkiksi sellaisista asioista kuin asiakaskokemus ja saavutettavuus – asioista, joiden kehittämiseen tarvitaan humanisteja. Uumoilen, että tekoälyn laajempi käyttöönotto vaikuttaa samansuuntaisesti.Ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia kannattaakin minusta lukea myös siitä näkökulmasta, miten oman alan osaaminen voi kytkeytyä johonkin laajempaan ilmiöön tai trendiin. Näin voi kirkastaa oman osaamisen merkitystä niin itselle kuin muille.Minusta on upeaa olla nimenomaan kielen asiantuntija. Kieli ja ihmisen tapa ajatella liittyvät kiinteästi yhteen, ja kieli on tärkeimpiä niistä asioista, jotka tekevät ihmisestä ihmisen. Mitä enemmän tietää siitä, miten kieli toimii, sitä paremmin voi ymmärtää, miten ihmisen mieli toimii – ja toisinpäin.

Eeva Öörni

Filosofian maisteri, Tampereen yliopistoPääaine: Suomen kieli
Sivuaineineet: Muun muassa hypermedia, mediakulttuuri, viestintä
Täydennyskoulutuksena palvelumuotoilua

#olenhumanisti

 

 

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2023 humanisti kieli viestintä