Humanismi on elämänasenne

Erkki Tuomioja, dosentti ja tietokirjailija

Erkki Tuomioja

“Jos emme tiedä miten ja mistä olemme tulleet siihen missä tänään olemme, emme myöskään näe tulevaisuuteen”

Kuten G.H. Von Wright, myös minä ymmärrän humanismilla tiettyä elämänasennetta. Hän määritteli sen keskeisimmiksi piirteiksi ihmisen arvostamisen ja hänen näkemisensä kaikkien oikeudellisten ja moraalisten arvostelmien mittapuuna. Tällainen tasa-arvoa lähtökohtanaan pitävä humanismi ei ole kiinni koulutuksesta, oppisivistyksestä tai suoritetuista tutkinnoista, mutta siihen kuuluu sivistyksen kunnioittaminen ihmisyyden korkeimpana ilmauksena. Jokainen meistä voi olla tällainen humanisti.

Minun sivistyskäsityksessäni historian tuntemus ja ymmärrys on keskeistä. Jos emme tiedä miten ja mistä olemme tulleet siihen missä tänään olemme, emme myöskään näe tulevaisuuteen. Elämme tässä suhteessa vaarallisen historiatonta aikaa.

Historia on ihmiskunnan yhteistä perintöä. Sen käyttö ahtaan kansalliseen näkökulmaan sidottuna on sellaista historian väärinkäyttöä jota torjumaan ja historiallisen ymmärryksen lisäämistä varten perustimme viisi vuotta sitten Historioitsijat ilman rajoja Suomessa järjestön ja sen ylläpitämän kansainvälisen verkoston.

#olenhumanisti

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2020