Humanisti on kriittinen ajattelija

Hulya Yuksel, projektitutkija

Hulya4

"Työskentelen projektitutkijana Moninaisesti parempi -hankkeessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Työssäni tutkin Suomeen muuttaneiden korkeasti koulutettujen naisten työllisyyttä ja hyvinvointia uusien tutkimusaineistojen pohjalta. Tutkijana teen siis tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä käyttäen intersektionaalista lähestymistapaa. Pidän työtäni tärkeänä ja merkityksellisenä, sillä tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan monimutkaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja olen jatko-opiskelijana humanistisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Toinen tutkintoni on terveydenhuollon YAMK-ohjelmasta ja olen työskennellyt eri aloilla, muun muassa sairaanhoitajana, opettajana ja tutkijana sekä kotimaassani Turkissa että Suomessa.

Yleisesti katsotaan, että humanistisilla tieteillä on ainutlaatuinen kyky synnyttää kriittistä ajattelua ja kriittisiä ajattelijoita. Humanistiselta koulutukseltani olen saanut hyvän pohjan ymmärtää syvemmin ihmisenä olemista kaikessa moninaisuudessaan ja monimutkaisuudessaan. Lisäksi se on antanut minulle terävän tietoisuuden yhteiskunnassa vallitsevasta eriarvoisuudesta sekä heikommassa asemassa olevien ryhmien ja yksilöiden kokemuksista.

Meillä humanisteilla on osaamista tuoda esiin yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta sekä herättää pohtimaan, miten yhteiskuntamme voi korjata niitä."

#olenhumanisti

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2021