Humanistin ja humanistin kaverin yhteistyö paremman virtuaalimaailman eteen

9.9.2021

Santerit

Humanistisista tieteistä puhutaan ikään kuin ne esiintyisivät irrallaan muusta maailmasta, vaikka työelämässä monet taustat tekevät työtä sulassa sovussa. Niin myös kaukaisessa galaksissa Helsinki XR Centerissä työskentelee kaksi Santeria, jotka ovat löytäneet toisistaan lähes symbioottisen tuen ja turvan XR-maailman pioneereina.

Humanistisen alan tutkinnon suorittaneesta Santeri Suomisesta ja interaktiivisesta teknologiasta valmistuneesta Santeri Saarisesta tuli kollegoita kertarysäyksellä vuoden 2019 alussa, kun Helsinki XR Center perustettiin. Kaimat saivatkin pian yhteisössä lempinimikseen Sasu ja Sasa.

Helsinki XR Centerin toimintaa ymmärtääkseen täytyy ensin tietää, mistä lyhenne XR syntyy. Extended Reality eli XR on kattotermi eri teknologioille, kuten VR (virtuaalitodellisuus) ja AR (lisätty todellisuus). Tavallisille kansalaisille kosketus näihin teknologioihin on saattanut löytyä esimerkiksi VR-laseista.

”Meillä on tutkimustoimintaa ja avoin kehittäjähubi, missä tuemme varhaisen vaiheen tiimejä. Lisäksi meillä on showroom, jossa esittelemme näitä teknologioita eri vierailijaryhmille”, Sasu kuvailee Helsinki XR Centerin toimintaa.

Kaksi eri näkökulmaa samaan aiheeseen yhdistivät Sasaa ja Sasua

”Se taisi olla vuoden 2018 loppua, kun Sasu asteli johonkin palaveriin ja katsoin, että mikäs hipsteri sieltä tulee”, kuvailee Sasa naurahdellen ensimmäisiä muistojaan Sasusta.

Sasu osoittautuikin aikamoiseksi pelialan ja XR-maailman virtuoosiksi, sillä estetiikasta Helsingin yliopistosta valmistunut maisteri oli opinnoissaan syventynyt pelitutkimukseen ja virtuaalitodellisuuden fenomenologiaan. Lisäksi Sasu oli vuodesta 2017 moninaisissa tehtävissä Finnish Virtual Reality Associatonilla (FIVR). Sieltä matka jatkui luonnollisesti Helsinki XR Centerille, joka on FIVR:n ja Metropolian yhteinen projekti. Nykyiset tehtävät koostuvat aina kehittäjähubin pyörittämisestä showroomien sisältöihin.

”Jonkinlaiset vastuualueet meillä on, mutta teemme pienenä tiiminä paljon yhdessä ja pyrimme aina auttamaan toinen toistamme. Yhteinen visio on, että Helsinki XR Center on maailmanlaajuisesti merkittävä keskittymä, jossa parannetaan XR-kentän kehittymistä sekä kriittistä asennetta ja ymmärrystä”, Sasu kuvailee tiimin työskentelyä.

Sasan juuret puolestaan löytyvät Tampereelta tietojenkäsittelytieteestä ja interaktiivisesta teknologiasta. Tie vei aluksi Tampereen yliopistolle tutkijaksi ja vuonna 2017 Metropolialle, jossa hän toimi konsulttina Vantaan kaupungilla pari vuotta. Helsinki XR Centerissä hän on ollut vuodesta 2019, jolloin sen toiminta käynnistyi.

Teknologia-asiantuntijana Sasan on tärkeää pysyä ajan tasalla kaikesta teknologiapuolesta, esimerkiksi laitteistoista ja softista. Lisäksi hän vastaa pitkälti myös hankkeista ja siinä sivussa ohjaa opiskelijoita, jotka suorittavat harjoittelua tai tekevät lopputyötä.

”Kun olemme Metropolia Ammattikorkeakoulun alaisuudessa, pyrimme tukemaan eri alojen opintoja ja tutkimusta sekä teemme paljon yhteistyötä muiden Metropolian alojen kanssa”, Sasa kertoo.

Läheinen työyhteisö edellyttää avoimuutta

Näiltä kollegoilta toisen kehuminen käy kuin luonnostaan ja Sasu aloittaa Sasan kehumisen vuolaasti: ”Sasa on älyttömän asiantunteva ja hyvin kartalla siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Käyn hänen kanssaan mielenkiintoisia keskusteluja teknologiapuolen uusista tuulista. Sasa pitelee mieletöntä kasaa lankoja käsissään, edistää projekteja siellä täällä ja vie eteenpäin hankkeita monien kumppaneiden kanssa. En tiedä, miten hänellä riittää aika tähän kaikkeen!”

”Sasulla on mielettömän hyviä verkostoja ja kyky luoda uusia kontakteja. Hän oli Barcelonassa kuraattorina eräässä taidetta ja XR:ää yhdistävässä tapahtumassa ja ihan itsekin häkellyin siitä, miten pääsimme tällaiseen tapahtumaan mukaan. Toisaalta mahtavaa on, että Sasulta tulee myös kritiikkiä ja sellaisia näkökulmia, joita ei tule edes ajatelleeksi. Tarkastelen itse asioita tekniseltä taustalta enkä, miten ne näkyvät kulttuurisesti ulospäin”, Sasa puolestaan kuvailee Sasua.

Kollegoiden kehuessa toinen toistaan tulee väkisinkin mieleen, miten kuka tahansa voisi saavuttaa yhtä hyvän työkaverisuhteen. Sasu kuvaileekin, että yhteinen kiinnostuksen kohde sekä avoimuus toisen ajatuksille ja suhtautumistavoille synnyttää luottamusta, mikä on hyvän tiimityön edellytys.

"Toiseen syntyy vahva suhde, jos tietää, että on paljon yhteistä ja on avoin keskinäisille eroille, ja voi tuoda keskusteluun erilaisia asioita. Koen, että olemme kaksi temperamenteilta erilaista persoonaa, mutta kaikki on aina toiminut todella hyvin kenties juuri eroavaisuuksiemme vuoksi", Sasu kuvailee kaverusten välistä suhdetta.

Sasa jatkaa: ”Voisin lisätä sen, että ei saa jumittua pelkästään työtehtävään. Meillä keskustelu menee hyvin usein työtehtävien ulkopuolelle. Eilen viimeksi naureskeltiin, kun Sasun leivän leivonnat meni penkin alle.”

Erilaiset vahvuudet pääsevät loistamaan yhteisessä projektissa

Kiinnostavaksi esimerkiksi tiimin yhteistyöstä nouseekin Match XR -tapahtuma, joka järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa virtuaalimaailmassa. Yhteisessä projektissa on tärkeää , että jokainen pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan. Sasa ratkoi eteen tulleita teknologisia haasteita, ja Sasu huolehti tapahtuman kokemuksellisuudesta.

”Perinteisesti Match XR on ollut messutapahtuma, jossa on ollut esittelypisteitä ja puhujia. Otimme vuoden aikana mallia erilaisista tapahtumista ja Sasa esimerkiksi selvitti, miten ominaisuudet toimivat erilaisissa ohjelmistoissa. Omana vahvuutenani oli tuoda virtuaalimaailmaan yllätyksellisyyttä, ja mietin paljon sitä, miten ihmiset vuorovaikuttavat siellä”, Sasu kuvailee heidän vastuualueitaan tapahtuman tuotannossa.

Tapahtumaa suunniteltaessa oli myös tärkeää miettiä, miten ihmisiä voitaisiin rohkaista heittäytymään virtuaalimaailmassa sekä haastamaan sitä, miltä tyypillinen messuympäristö perinteisesti näyttää.

Tulevaisuuden työelämässä tehdään yhdessä ja poikkitieteellisyys kukoistaa

Kun Sasu miettii humanistisen tutkinnon tuomaa hyötyä nykyiseen työhönsä, hän tunnustaa vaikeuden vetää rajaa humanistisen ja muun perinnön välille. ”Koen oppineeni tiettyjä ajattelun ja kriittisen arvioinnin välineitä, joilla erilaisia toimenpiteitä ja kokonaisuuksia hahmotetaan. Kutsun niitä ajattelemisen strategioiksi. Ei ole mitään tiettyä sapluunaa, jota sovellan työssäni”, Sasu miettii opinnoista tullutta osaamistaan.

Millainen sitten on poikkitieteellisyyden merkitys työelämässä? Sasu toteaa hieman naurahtaen, ettei heidän alaansa olisi olemassa ilman poikkitieteellisyyttä: ”XR itsessään on monen eri alan yhteenliittymä niin teknisesti kuin kulttuurisestikin. Monitieteisyys on tulevaisuudessa vieläkin tärkeämpää, jotta ymmärrämme eri välineitä ja perspektiivejä. Teknologia on kaikkea muuta kuin epäideologista.”

Teksti: Alli Alho

Jaa artikkeli

humanisti työelämä