Humanistien osaamisen ja työllistymisen mahdollisuuksien tuntija

28.9.2023

Kuva: Neetta Eriksson
Kuva: Neetta Eriksson

Tanja Itkonen työskentelee seitsemättä vuotta asiantuntijana Uudenmaan TE-toimistossa. Viimeiset 2,5 vuotta hän on työskennellyt erittäin mieluisassa tehtävässä kulttuuriala ja generalistit -toimialatiimissä.

”Olen ollut kulttuurialalla pitkään ja opiskellut alaa. Oma tausta ehdottomasti auttaa tässä työssä ymmärtämään myös asiakkaiden tilanteita, pätkätyösuhteita ja apurahoista kilpailua. Lisäksi saatan työssäni kuulla tulevista kiinnostavista kulttuurialan projekteista asiakkailta, mikä on hauska lisä työhön, ” Tanja kertoo.

Tanja Itkonen opiskeli pääaineenaan kansatiedettä Helsingin yliopistossa, josta valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2015. Ennen nykyistä työtään TE-toimistossa, hän työskenteli yleisöpalveluiden parissa museoissa. Työsuhteet olivat kuitenkin määräaikaisia, ja perheellistymisen myötä Tanja lähti rohkeasti etsimään uutta työtä muilta kiinnostavilta aloilta: tavoitteena sekä vakituinen työsuhde että parempi palkka. Hän aloitti aluksi työskentelyn määräaikaisessa työsuhteessa TE-toimistossa, josta hänelle myöhemmin tarjottiin vakituinen virka.

Nykyisessä työssään Tanja on kohdannut monia humanisteja. Työllistymisen kannalta humanistien vahvuus on, että heillä on monipuolista osaamista ja valmiuksia monenlaisiin tehtäviin ja ammatteihin. Jokaisella humanistilla on omanlaisensa urapolku. Samasta tiedekunnasta valmistuneet voivat toimia monenlaisissa eri tehtävissä, ja humanistisen alan tutkinnolla voi hakea laajasti erilaisia työpaikkoja, jos vaatimuksena työhön on esimerkiksi soveltuva korkeakoulututkinto.

Humanistinen koulutus tarjoaa monia työkaluja ja taitoja, jotka tukevat itsenäistä ajattelua ja toimintaa myös työelämässä. Opinnoissaan humanistit oppivat mm. itsenäisesti hakemaan tietoa ja johtamaan itseään. Heillä on myös hyvät valmiudet käsitellä monimutkaisia tietoja ja laajoja tietokokonaisuuksia, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi analysointi- ja tutkimustehtävissä.

Humanistisissa opinnoissa korostetaan kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja sekä lukemisen ja kirjoittamisen merkitystä oppimisessa. Tanjan mukaan tästä osaamisesta on erityisesti hyötyä työtehtävissä, joissa tarvitaan viestintätaitoja, kielellistä osaamista ja kykyä tuottaa erilaisia tekstejä. Humanismin keskiössä on aina ihminen ja se myös välittyy monista humanisteista. Empatia ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan sekä ymmärrys eri kulttuureista ovat taitoja, joita tarvitaan monissa eri ammateissa.

Tanja kannustaa humanisteja olemaan itsevarmempia oman osaamisensa ja vahvuuksiensa esittämisessä sekä arvostamaan humanistista koulutustaan enemmän. Hän myös kannustaa tekemään rohkeita valintoja uran suhteen. Nykyisille opiskelijoille Tanja lähettää terveisiä, että vaikka seuraisi omia kiinnostuksen kohteitaan, kannattaa silti myös selvittää pää- ja sivuaineyhdistelmien tarjoamia työllistymismahdollisuuksia ja pohtia, riittääkö alan palkka omiin tavoitteisiin.

”Voi myös olla hyvä ajatus hypätä oman mukavuusalueen ulkopuolelle –esimerkiksi valitsemalla kursseja kaupallisilta tai teknisiltä aloilta. Ne voivat tuoda lisäarvoa ja monipuolisuutta myös humanistin osaamiseen”, Tanja Itkonen muistuttaa. 

Ei ole kuitenkaan mitään syytä paniikkiin, jos valmistumisen jälkeen haluaa vielä vaihtaa suuntaa tai kokee tehneensä vääriä ainevalintoja. Humanistinen koulutus tarjoaa vahvan perustan monipuoliselle osaamiselle, jonka päälle on hyvä rakentaa uusia taitoja ja uutta osaamista. Avoimuus uusille mahdollisuuksille ja sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen auttavat saavuttamaan uratavoitteet ja ylläpitävät työmarkkinakelpoisuutta. Maailma ja työmarkkinat muuttuvat nyt niin vauhdikkaasti, että jatkuva oppiminen on arkipäivää myös humanisteille.

Teksti: Neetta Eriksson

Jaa artikkeli

humanisti tulevaisuus työelämä työllistyminen