Vahvuutena syy-seuraussuhteiden huomaaminen

Inkeri Marttila, rakennusosaston asiantuntija

Marttila_Inkeri

Opintotausta: Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus, maantiede, siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, suomen kieli, valtio-oppi

"Valmistuin Turun yliopistosta 2014. Sen jälkeen aloitin työt Lidl Suomi Ky:n kiinteistöosastolla assistenttina. Syy valintaani oli sujuva saksan kielen taito. Valtaosa työajastani meni alkuvuosina tilausten hallintaan ja muuhun yhteydenpitoon kansainvälisten toimittajien kanssa. Joinakin päivinä yhtään työtehtävää ei tullut hoidettua suomeksi. Oli mukava huomata, kuinka myös Suomessa asuen voi työskennellä kansainvälisessä ympäristössä.

Kokemuksen karttuessa ja toki myös sisäisen toimintaympäristön muuttuessa työnkuvani on muuttunut ja kehittynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien olen työskennellyt asiantuntija-nimikkeellä rakentamisen tiimissä. Olen ainoa saksan kielen taitoinen henkilö tässä tiimissä, ja kuitenkin kaikki ohjeistus tulee sillä, konsernikielellä. Tiimini tehtävä on lokalisoida ja sopeuttaa ohjeistusta Suomen olosuhteisiin sopivaksi sekä luoda tarvittavia omia käytäntöjä Suomeen lainsäädäntöön tai olosuhteisiin perustuen. Olen saanut osastolla vastuulleni tietosuoja-, tilaajavastuu- ja työturvallisuusteemat - eli hyvin ihmisläheisiä ja inhimillisiä aiheita.

Vahvuuteni kielitaidon lisäksi on syy - seuraussuhteiden huomaaminen ja niiden nivominen suurempaan kokonaisuuteen. Muut tiimiläiset ovat insinöörejä, eivätkä aina rakenteellisten tai taloteknisten laskelmien lomassa huomaa ajatella "kaikkea", ja joskus käyttäjäkin voi unohtua.

Suorittamani korkeakoulututkinto on ennen muuta tiedonhaun tutkinto - kuten kai useimmat korkeakoulututkinnot ovat - joten se antaa mitä parhaimmat eväät myös omaan työhöni. (Työ)elämä on ikuista oppimista ja kehittymistä. Humanistinen tutkinto antaa sille hyvän pohjan."

#olenhumanisti

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2020