Humanistina oman urani tekijänä

Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja

Salla Luomanmäki

"Päätökseni lähteä opiskelemaan yliopistoon historiaa oli itsestään selvä – innostukseni historiaan oli alkanut varhain. Opintoihini sisältyivät pääaine yleinen historia, sivuaineet yhteiskuntapolitiikka, suomen historia, kulttuuriantropologia, saksan kieli ja viestinnän opinnot.

Aioin historian opettajaksi ja minusta tulikin ”ay-johtaja” Työelämän mottoni on ollut ”carpe diem”. Olen tarttunut mahdollisuuksiin ja muotoillut siten askeleeni urallani. Minulla on ollut tavoitteita, sattumia ja onneakin.

Yliopiston jälkeen ”päätin”, että haluan liike-elämään. Hain ennakkoluulottomasti Suomen Asuntomessuilta työpaikkaa. Seuraava askel oli kustantamomaailma. Olin oppikirjayksikössä myyntipäällikkö ja sitten markkinointipäällikkö. Nämä Tammessa vietetyt vuodet olivat opettavaisia ja kiehtovia. 

Liike-elämän töissä säilyi vahva kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin, humanistisisin kulki mukanani. Olin liittynyt ammattiliittoon opiskeluaikana. Askel jäsenestä aktiiviseksi toimijaksi tapahtui nopeasti. Eteeni tuli aina uusi kiinnostava tehtävä ja tilaisuus. Aktiivinen luottamushenkilön rooli silloisen työurani ohessa oli tärkeä askel nykyiseen ammattiini toiminnanjohtajaksi.

FM-tutkinnon sisältö on ollut hyvä pohja työuralleni. Toimintaympäristön muutosten ja kokonaisuuksien sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja hyvä yleissivistys ovat merkittäviä opintojeni antamia vahvuuksia. Työurallani tarvittava lisäosaaminen on kannustanut täydentämään opintojani mm. markkinointijohdon tutkinnolla ja johtamisen erikoisammattitutkinnolla sekä erilaisilla lisäkoulutuksilla. 

Kiinnostus historiaan – se on yhä osa minua. Luen vapaa-ajallani intohimoisesti historiaa. Verkostoissa hyvällä yleissivistyksellä on merkitystä. Keskustelu tuttujen ja tuntemattomien kanssa alkaa usein ensin ihan muista asioista. Siten luodaan kontakteja, joita tarvitaan työasioiden edistämiseen ja hoitoon.

Humanisteja tarvitaan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Angloamerikkalaisessa maailmassa humanistista tutkintoa arvostetaan paremmin kuin Suomessa tekniikan ja talouden korostamisen valtavirrassa. Nyt on aika purkaa turhat arvolataukset koulutustaustojen osalta. Osaavasta työvoimasta tulee olemaan pulaa. Toisaalta on korostettava myös yksilön omaa vastuuta  - humanisti itse on lopulta oman uransa tekijä."

#olenhumanisti

Kuva: Uzi Varon

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2020