Kipinä kirjastotyöstä syttyi väitöskirjatyön ohella

12.10.2023

Salla Palmi-Felin

Salla Palmi-Felin työskentelee kirjastopalvelujohtajajana Lahden kaupunginkirjastolla. Hän valmistui yleisestä historiasta ensin filosofian maisteriksi ja myöhemmin filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2014. Opintojensa sivuaineet Salla valitsi oman mielenkiinnon kohteidensa mukaan, ja niissä painottuivat kielet ja sekä monipuolisesti yhteiskuntaa sekä sen rakenteita, ilmiöitä ja toimintaa eri näkökulmista tarkastelevat aineet. ”Humanistina olen kiinnostunut vähän kaikesta ja tämän lisäksi vielä siitä, miten maailma toimii”, hän toteaa.

Kipinä kirjastotyöstä syttyi Sallalle sattumalta, kun hän työskenteli väitöskirjatyönsä ohella Orimattilan kulttuurisihteerinä. Hänen työhuoneensa alakerrassa toimi Orimattilan kirjasto, jolloin syntyi oivallus, että kirjastotyö voisi olla hänelle sopivaa työtä, jossa pääsisi kohtaamaan ihmisiä sekä työskentelemään lukemisen ja kirjallisuuden parissa. Oivalluksen jälkeen Salla aloitti informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot ollessaan vanhempainvapaalla. Sen päätyttyä hän päätyi tekemään sijaisuutta Kouvolan kirjastoon. Tämän jälkeen Salla onkin työskennellyt useissa eri tehtävissä kirjastoalalla. 

Humanisteilla on laajaa ja monipuolista ymmärrystä ja sivistystä monilta eri aloilta, jota kaikkea voidaan hyödyntää kirjastoalalla. Hyvä osaaminen erilaisista digitaalisista välineistä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä kirjastossa. Digitaalisten taitojen kartuttamiseen kannattaakin kiinnittää huomiota jo korkeakouluopintojen aikana. Jos motivaatio on kunnossa, työssä tarvittavat tietotekniset taidot on mahdollista oppia myös työn ohessa. 

Salla Palmi-Felin kannustaa kirjastoalasta kiinnostuneita humanisteja kokeilemaan alaa esimerkiksi harjoittelun avulla, jos työskentely ihmisten parissa kiinnostaa. Kirjastotyössä tarvitaan ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoja, sillä työ on mitä suurimmissa määrin työskentelyä ihmisten parissa. Niitä hän suosittelee kehittämään esimerkiksi harrastus- tai yhdistystoiminnan parissa. 

Jatkuva osaamisen ja työelämätaitojen kehittäminen ovat arkipäivää myös kirjastoalan asiantuntijoille. Väestön ikääntymisestä ja kansainvälistymisestä vauhtia saavan yhteiskunnallisen murroksen myötä kirjastojen rooli yhteiskunnassa on muuttumassa. Murroksen seurauksena kirjastoammattien työnkuvat muuttuvat ja työssä tarvitaan erityisesti kykyä oppia uusia taitoja. Kirjastotyössä painottuu jatkossa yhä enemmän yhteiskunnallinen toimijuus ja esimerkiksi digitaitojen opettaminen kansalaisille. Omaan osaamistaan Salla Palmi-Felin on kehittänyt mm. erilaisista digitaalisista sovelluksista ja ohjelmista, tietoturvallisuudesta sekä johtamisesta. 

Salla arvioi kirjastotyön sopivan humanisteille erinomaisesti, sillä humanistit ovat työelämässä luontaisesti kiinnostuneita oppimaan uutta ja perehtymään uusiin asioihin. Samalla hän toteaa kunnista löytyvän monipuolisesti töitä humanisteille myös muilta palvelualueilta kuin vain kirjastoista. Salla kannustaakin humanisteja hakemaan kunta-alalta töitä, jos työlleen kaipaa merkitystä ja työ kuntalaisten arjen palveluiden parissa kiinnostaa.

Teksti: Neetta Eriksson

Jaa artikkeli

humanisti kirjastot tulevaisuus