Kiinnostuksen kohteena ihmislajin aikaansaannokset

Silvia Hosseini, kirjailija ja opettaja

silviahosseini_jarkkomikkonen

"Sanalla ”humanismi” viitattiin alun perin kieliopin, retoriikan ja runouden opettamiseen. Olen siis humanisti sanan varsinaisessa merkityksessä: koulutukseltani olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja eli kielen, puheviestinnän, kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettamisen asiantuntija. Nykyisin työskentelen kirjallisuusalalla eri rooleissa, samojen aiheiden parissa.

Olen humanisti myös sikäli, että kiinnostukseni kohteena ovat pääsääntöisesti ihmislajin aikaansaannokset eli taide ja kulttuuri – kirjat, laulut, elokuvat ja aatteet. Minulle humanismi merkitsee yleissivistystä, jatkuvaa uuden opettelua, kykyä analyyttiseen ja lateraaliseen ajatteluun, pyrkimystä maailman hahmottamiseen kaikessa monimutkaisuudessaan. Tähän tarvitaan myös muiden alojen tietoa. Kirjoituksissani olen hyödyntänyt muun muassa biotieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia.

Humanistien supervoima onkin taito soveltaa omassa ajattelussaan monenlaista inhimillistä tietoa laajemman ymmärryksen saamiseksi. Eikä pelkästään inhimillistä: monien nykyhumanistien lailla olen perehtynyt myös posthumanistisiin kysymyksiin, kuten muunlajisten elämään ja oikeuksiin.

Siinä mielessä en ole perinteinen humanisti, etten pidä ihmislajia ihan niin suuressa arvossa kuin tapana on. Mielestäni homo sapiens on erikoisista aikaansaannoksistaan huolimatta eläin muiden joukossa, erityislaatuinen eläin toki. Mutta erityislaatuisia ovat ketut, krokotiilit ja kottaraisetkin."

#olenhumanisti

Kuva: Jarkko Mikkonen

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2021