Arvosta monimuotoisuutta ja rohkeutta tarttua asioihin

Toni Honkala, monityöläinen

Toni Honkala

Opintotausta: Etnomusikologia (pääaine), musiikkitiede (approb), kansatiede (approb), psykologia (cum laude), filosofia (approb). Lisäksi irtokursseja historiasta. Myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka päivittyvät Musiikkipedagogi AMK-tutkinnoksi 2021. Musiikkiteknologia (II aste) ja Auto- ja kuljetustekniikka (II aste). Jooganohjaaja SJL (250t)

“Työskentelen nykyään monipuolisesti eri työnantajille: konservatorio, työväenopistot, yksityinen musiikkikoulu, paikallinen joogayhdistys, kolmannen sektorin vammaisjärjestöjä lisäksi freelancer-toimittajana. Olen päätynyt nykyisiin töihini humanistisen tutkinnon sekä verkostoitumisen kautta.

Opinnoista on ollut hyötyä eniten yleisissä ajattelun taidoissa, erilaisten näkökulmien hahmottamisessa ja niiden etsimisessä moninaisiin tilanteisiin. Kielien, historian ja kulttuurien moninaisuuden taju (kulttuuri kaikkena inhimillisenä ajatteluna ja toimintana) sekä tiedon ja tietämisen perusteiden (tietoteoria, tieteenfilosofia) ymmärrys auttavat suhteuttamaan monia ilmiöitä ja ismejä. Esimerkiksi moniin fanaattisiin maailmankatsomuksellisiin näkemyksiin (kuten vaikkapa fundamentaalinen uskonnollisuus tai tiedeuskovaisuus (skientismi)) suhtautuu kriittisesti. Humanistisista opinnoista saamiani ajattelun ja maailmanhahmottamisen välineitä tarvitsen edelleen joka päivä.

Humanistisella koulutuksella on minulle ensiarvoisen tärkeä asema omassa henkilökohtaisessa elämässäni ja työelämässäni! Opiskelu yliopistossa antoi mahdollisuuden "purkaa aiempi itse" ja rakentaa "uusi minä". Minulle opiskeluaika oli suurta identiteettityön aikaa. Näen humanistiset alat (sis. yhteiskunta-, sosiaali- ja kasvatustieteet) myös jatkuvana itsekriittisyyden tienä, joka kasvattaa ihmistä monipuolisesti.

Vinkki: Monipuolisuutta ja rohkeutta tarttua asioihin. Kannattaa tutkia myös hieman numeroita (talous, luonnontiede) ja hallintoa (politiikka) sekä niiden teoreettisia perustoja. Historia ja tietoteoria ovat tärkeitä! Hyödyllistä on tutkia C.P. Snow:n "kahden kulttuurin ongelmaa" ja siitä aikanaan Suomessakin käytyä keskustelua, sillä humanistisilla ja luonnontieteellisillä teoretisoinneilla on eroja jo lähtöoletuksissaankin. Ehkä meidän tieteet ylipäätään ovat vain eräitä mahdollisia kulttuurisia tietokonstruktioita, joskin toimivan oloisia - ainakin tässä nykyisessä ajassa nyt tuntuu siltä.”

#olenhumanisti

Asiasanat:

Jaa artikkeli

2020