Tietoa kampanjasta

Olen humanisti -kampanja tuo esiin humanistien osaamista ja merkitystä työelämälle. Kampanja esittelee tunnettuja ja tuntemattomia humanisteja, tuottaa ymmärrystä humanististen alojen monipuolisuudesta ja korostaa humanististen tutkintojen omaavien erityisosaamista työelämässä.

Kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

Humanistien vahvuutena työelämässä on muun muassa ympäröivän maailman ja ihmisten toiminnan syvällinen ymmärtäminen. Humanistit hahmottavat suuria kokonaisuuksia, ja heillä on kyky ajatella kriittisesti. Näitä taitoja tarvitaan monenlaisissa työnkuvissa useilla toimialoilla.

Silti humanistisesta tutkinnosta saatu osaaminen ei aina välity rekrytoinneissa niille, jotka eivät ole alaa opiskelleet. Tutkinnon monipuolisuus on kuitenkin työelämässä huomattava etu, sillä humanistilla on kyky tarttua hyvin monenlaisiin tehtäviin.

Ole ylpeästi oma itsesi, ole humanisti!

Olen humanisti -kampanjan taustalla ovat Kieliasiantuntijat ry, Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ja Specia - Asiantuntijat ja esihenkilöt ry.